Polskie Uczestnictwo
w ISSYP

(International Summer School for Young Physicists)

ZAPRASZAMY INFORMACJE O LETNIEJ SZKOLE INFORMACJE O KONKURSIE ORGANIZACJA POLSKIEGO UCZESTNICTWA


Ogólnopolski Komitet Organizacyjny współpracujący z Instytutem Fizyki Teoretycznej we Wrocławiu, wspierany przez wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego zaprasza do wzięcia udziału w

III POLSKIM KONKURSIE KWALIFIKACYJNYM DO UDZIAŁU W ISSYP ,

którego celem jest wyłonienie uczniów, którzy w sierpniu 2007 pojadą do Perimeter Institute (PI) w Waterloo, Kanada.

Regulamin Konkursu Kwalifikacyjnego 2007

Formularz zgłoszeniowy

Ankieta dotycząca udziału w konkursie (wypełnia koordynator)

Regulaminy z lat poprzednich:

Regulamin Konkursu Kwalifikacyjnego 2006

Regulamin Konkursu Kwalifikacyjnego 2005